Polityka prywatności

Dbam o prywatność Państwa danych. Gwarantuję poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Podejmuję wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiam zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora.

 

Administrator danych         

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rafał Dobko, Głowaczów 1/1 57-130 Przeworno, adres e-mail: sklep@globsports.com.pl

 

W jakim celu zbieram Państwa dane?

Państwa dane przetwarzane są na podstawie, w celu i przez czas niezbędny do:

 • komunikacji z Państwem, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, Messenger, itp; Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu ustania celu biznesowego lub wniesienia sprzeciwu;
 • podjęcia kroków niezbędnych do zawarcia umowy (np. prowadzenia korespondencji w związku z pytaniem o ofertę), a następnie przez czas i w celu realizacji umowy, a w przypadku podania danych dodatkowych, mających na celu usprawnienie realizacji umowy lub poprawienie jakości usług – w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci obsługi Klienta, do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. przechowywanie faktur); Dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 6 lat, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu,
 • promocji oraz marketingu produktów i usług Administratora; Dane będą   przetwarzane   w   oparciu   o   uzasadniony   interes Administratora   w   celu   marketingu   produktów   i   usług Administratora.  Państwa  dane   będą   przetwarzane   nie   dłużej   niż   do   czasu wniesienia   sprzeciwu   lub   ustania   celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.  Do   celów   komunikacji   handlowej drogą elektroniczną lub telefonicznie,   potrzebna    jest   zgoda zgodnie   z      10   ustawy   o   świadczeniu   usług   drogą elektroniczną lub Prawem telekomunikacyjnym. Można ją w każdej chwili wycofać kontaktując się w sposób wskazany w Polityce prywatności.

 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora przez okres przedawnienia roszczeń.
 • w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, Państwa dane będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (Facebook, Instagram), komunikacji, kierowania treści marketingowych – w oparciu o uzasadniony interes Administratora; Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy gdy zdecydują się Państwo na polubienie strony/wybranie opcji Obserwuj/ dołączenie do Grupy lub w inny sposób zostawią swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia sprzeciwu co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną w sposób wskazany w punkcie 1. Informuję, że zasady odnoszące się do strony/Fanpage/Grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage/Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

 

Komu przekazuję Państwa dane?

Nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim Państwa danych osobowych.  Ewentualne przekazanie danych może nastąpić tylko wtedy gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania, dla którego przekazali mi Państwo dane, tj. obsłudze hostingowej, firmie rachunkowo-księgowej, świadczącej usługi chmurowe, osobom współpracującym przy realizacji zleceń, kurierom/operatorom pocztowym, podmiotom współpracującym przy realizacji zamówień (dystrybutorowi, dostawcom). Państwa dane mogą być także przekazane podmiotom spoza EOG, które przystąpiły do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Schield (np. Google, Facebook Inc), co daje gwarancję przestrzegania przez te podmioty ochrony danych osobowych.

 

Jakie prawa Państwu przysługują?

W związku z RODO, przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych,

Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

 

Czy podanie danych jest konieczne?

W przypadku podania danych do celów komunikacji, zawarcia i realizacji umowy, podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe zawarcie umowy lub jej realizacja//sprawna realizacja lub prowadzenie korespondencji.

 

Przepisy prawa obowiązujące w zakresie Polityki prywatności

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności RODO.

 

Polityka plików cookies

Zapewniona jest możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej


WSPÓŁADMINISTROWANIE

Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook jest Rafał Dobko, Głowaczów 1/1 57-130 Przeworno, adres e-mail: sklep@globsports.com.pl, zwany dalej Administratorem oraz Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dot. współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony.

Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i współadministratorem.